Koor

De naam 'Aqua Viva' is Latijn voor 'Levend Water' en is gebaseerd op onderstaande bijbeltekst uit het Johannes evangelie.
Als koor hopen wij te kunnen bijdragen aan de verspreiding van dit Levende Water!

"Jezus antwoordde en zeide tot haar:
Een ieder, die van dit water drinkt,
zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water,
dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water,
dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven." (Johannes 4: 13-14).

Statuten

De statuten van Aqua Viva zijn te raadplegen door op de hier onderstaande link te klikken.


STATUTEN KOOR.docx

Bestuur "Aqua Viva"

Voorzitter : Piet Donk
Secretaresse : Willie van der Vlies
2e Secretaresse : Marieke Stam
Penningmeesteresse : Margreet van Genderen
P.R. taken : Gerard Baan
Algemeen adjunct : Ali Korevaar
Dirigent : Martin Klop

Dirigent:
Aqua Viva staat per 19 oktober 2016 onder leiding van Martin Klop.