Koor

De naam 'Aqua Viva' is Latijn voor 'Levend Water' en is gebaseerd

op onderstaande bijbeltekst uit het Johannes evangelie.
Als koor hopen wij te kunnen bijdragen aan de verspreiding van dit Levende Water!

"Jezus antwoordde en zeide tot haar:
Een ieder, die van dit water drinkt,
zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water,
dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water,
dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven." (Johannes 4: 13-14).

Statuten

De statuten van Aqua Viva zijn te raadplegen door op de hier onderstaande link te klikken.


STATUTEN KOOR.docx

 Op bovenstaande foto staat nog het bestuur van voor de bestuurswisseling in januari 2024.
Deze moet nog worden vernieuwd
 

 

Bestuur "Aqua Viva" 2024

 

Voorzitter / Presidente - Nelly van Dijk 

Secretaresse - Margreet van Genderen 

 

2e Secretaresse - Marieke Stam

 

Penningmeester - Cora Wols

 

P.R. taken - Marijke Dijksman

 

Algemeen adjunct - Ali Korevaar

 

Dirigent - Martin Klop

 

 

 


Dirigent:
Aqua Viva staat per 19 oktober 2016 onder leiding van Martin Klop.