Repertoire

Het koor zingt een gevarieerd repertoire, waarbij liederen in de 'Opwekkingsstijl' een belangrijke plaats innemen.
De liederen zijn grotendeels nederlandstalig, maar zo nu en dan wordt er ook een engelstalig lied uitgevoerd.

Hieronder enkele voorbeelden van liederen uit het huidige repertoire:


        Wij loven en Prijzen

        De Rivier

        Blessed be Your name

        Vader, U bent goed

        The Royal Line

        Ik word stil

        Agnus Dei

        Liefde is de bron

        De Leeuw van Juda

        Uw genade is mij genoeg

        Jesus is alive

        Heilig, heilig

        Trouw

        De tijd van Elia

        U bent er telkens weer

        Overdenking

        Wat hou ik van Uw huis

        Geniet van het goede

        Wonderen